tekst


Jongen Bouwmanagement
Nieuwstraat 19
1811 BP Alkmaar

T 072-5159205
M 06-51269707

info@jongenbouwmanagement.nl
Technisch Beheer en onderhoud

Jongen Bouwmanagement kan u adviseren bij het optimaliseren en in stand houden van uw gebouwen. Waarbij met name als uitgangspunten de functionaliteit van het object in stand dient te blijven alsmede het voorkomen van onnodige uitgaven in de toekomst. Hierbij kan Jongen Bouwmanagement adviseren op een tweetal aspecten:
- Beheer van het (de) object(en) en
- Onderhoud van het (de) object(en).

Waarvan onderdeel uitmaken:
- het in overleg met zijn opdrachtgever vaststellen van het onderhoudsbeleid;
- Het inspecteren van uw gebouw;
- Het opstellen en eventueel jaarlijks actualiseren van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's);
- het aansturen van het onderhoud en
- Het verzorgen van de rapportages voor zijn opdrachtgever.

Bij de advisering zullen de methodieken van de NEN 2767 worden gehanteerd.