Jongen Bouwmanagement
Nieuwstraat 19
1811 BP Alkmaar

T 072-5159205
M 06-51269707

info@jongenbouwmanagement.nl
Planontwikkeling

Een onderdeel binnen het bouwproces waarbij vanuit een programma van eisen het totale plan uitvoeringsgereed wordt gemaakt.

In deze fase zullen de diverse uitgangspunten van de opdrachtgever uitgewerkt worden in overleg met de verschillende betrokken partijen.

Deze uitwerking bestaat uit de volgende onderdelen:
- Toetsen haalbaarheid van het programma van eisen;
- Het doen van voorstellen om tot een haalbaar project te geraken;
- Bepalen uitvoeringstechniek passend bij het type project;
- Financiele bewaking van de voorbereidings- en realisatiebudgetten;
- Uitwerken van de diverse stukken ten behoeve van de realisatie;
- Verzorgen van de verschillende vergunningen benodigd voor de realisatie van het project en
- Planningsbewaking van het voorbereidingstraject.

Jongen Bouwmanagement kan, vanuit zijn ervaring, zowel op onderdelen als het gehele proces ingezet worden om dit te begeleiden.