tekst


Jongen Bouwmanagement
Nieuwstraat 19
1811 BP Alkmaar

T 072-5159205
M 06-51269707

info@jongenbouwmanagement.nl
Bouwdirectievoering

Jongen Bouwmanagement kan optreden als vertegenwoordiger van zijn opdrachtgever en daarmee de belangen van hem behartigen. Als directievoerder zal deze bewaking op de volgende punten toespitsen:
- Kwaliteit;
- Planning en
- Financien.

De bevoegdheden zullen per project separaat worden bepaald tussen zijn opdrachtgever en Jongen Bouwmanagement.
Onder andere zullen de navolgende bevoegdheden vastgelegd worden:
- Tekenbevoegdheid namens de opdrachtgever;
- Bevoegdheid met betrekking tot planningswijzigingen;
- Bevoegdheid bij toepassing alternatieven en wijzigingen in ontwerp en
- Bevoegdheid ten behoeve van financiele besluitvorming.

Tevens zal Jongen Bouwmanagement zorg dragen voor de, door de opdrachtgever gewenste, rapportages. Deze zullen vooraf in overleg vastgesteld worden.