tekst


Jongen Bouwmanagement
Nieuwstraat 19
1811 BP Alkmaar

T 072-5159205
M 06-51269707

info@jongenbouwmanagement.nl
Bouwadvisering

Door de rijke ervaring zal Jongen Bouwmanagement een waardevolle partij zijn bij de bepaling van de noodzakelijke beslissingen om tot een optimaal eindproduct te komen.

De ervaringen zullen door Jongen Bouwmanagement zowel als planontwikkelaar, bouwbegeleider als directievoerder ingezet worden maar kunnen door de opdrachtgever ook separaat aangesproken worden.

Als bouwadviseur kan Jongen Bouwmanagement als adviseur voor de opdrachtgever optreden op de door hem gewenste onderdelen. Deze advisering strekt zich onder andere uit tot:
- Bepaling uitvoeringstechniek;
- Materiaalkeuzes en de financiele consequenties;
- Keuzes bij het vinden van de juiste partijen ;
- Contractvorming van de verschillende onderdelen en
- Planningsbeoordeling.